Tausta

Väestötutkimuksissa hyvä ruokavalion laatu on ollut yhteydessä pienempään masennuksen yleisyyteen. Nyt potilastutkimukset ovat tarpeen.

Tavoite

Ryhmämuotoisessa ravitsemustutkimuksessa selvitämme, voidaanko motivoivalla ja voimavarakeskeisellä pienryhmäohjauksella kohentaa osallistujien ruokavalion laatua, lieventää masennuksen oireita sekä parantaa työ- ja toimintakykyä ja elämänlaatua.

Hyöty osallistujalle

Kaikki Ruokaa Mielelle -tutkimukseen osallistujat hyötyvät vertaistuesta ja saavat kehonkoostumusmittauksen neljästi. Tutkimuksen päättyessä myös Porukasta hyvää mieltä -pienryhmään osallistuvat saavat Ruokaa Mielelle -aineistokansion ja heillä on mahdollisuus osallistua omaan Ravitsemus ja masennus -pienryhmätapaamiseen.

Toteutus

Tutkimukseen osallistuvat satunnaistetaan jompaan kumpaan kahdesta ryhmästä:

  • Pienryhmät (6–8 hlö) kokoontuvat Itä-Suomen yliopistolla 6 kertaa 8 vision aikana. Viiden tapaamisen kesto on 1,5 tuntia, yhden tapaamisen 3 tuntia.
  • Pienryhmissä on mahdollista saada vertaistukea, jakaa ajatuksia ja toimia kokemusasiantuntijana toinen toisilleen.
  • Lisäksi on mahdollisuus ravitsemusvalmennukseen nykyisten ruokailutottumusten petraamiseksi.
  • Vertaistuki jatkuu mobiiliviestintäsovelluksessa 10 kuukauden ajan tapaamisten jälkeen. Ohjaajana toimii laillistettu ravitsemusterapeutti.
  • Pienryhmät (6–8 hlö) kokoontuvat Turvalinkki ry:n tiloissa 6 kertaa 8 vision aikana. Viiden tapaamisen kesto on 1,5 tuntia, yhden tapaamisen 3 tuntia.
  • Pienryhmissä on mahdollista saada vertaistukea, jakaa ajatuksia ja toimia kokemusasiantuntijana toinen toisilleen.
  • Lisäksi on mahdollista oppia uusia keinoja hyvän mielen tukemiseen.
  • Vertaistuki jatkuu mobiiliviestintäsovelluksessa 10 kuukauden ajan tapaamisten jälkeen. Ohjaajana toimii Turvalinkki ry:n Päiväntasaajan henkilökunta.

Osallistujien palaute

”Voin suositella ryhmään osallistumista. Toteuttaminen oli kokonaisuudessaan onnistunutta. Paras kerta oli yhteinen ruuanlaitto ja siihen liittyvä ruuasta keskusteleminen.”
Ruokaa Mielelle -pienryhmään osallistuja

” Ryhmäohjelman kokonaisuus oli hyvä, ja samassa tilanteessa olevien ihmisten kohtaaminen oli voimaannuttava kokemus”
Porukasta Hyvää Mieltä -pienryhmään osallistuja

Tutkijatiimi

Aino Niemi
TtM Aino Niemi
Lisätietoa Johanna Roposesta
TtM Johanna Roponen
Lisätietoa Pilvikki Absetzista
PsT Pilvikki Absetz
Lisätietoa Timo Partosesta
LT Timo Partonen
Lisätietoa Anu Ruususesta
FT Anu Ruusunen
PhD Ismo Linnosmaa
FT Ismo Linnosmaa
Lisätietoa Outi Nuutisesta
FT Outi Nuutinen

Jos sinulla on kysyttävää, otahan yhteyttä!

Sähköposti: ruokaamielelle@uef.fi
Puhelin: 044 245 1211
Ruokaa Mielelle -tutkimus löytyy myös Facebookista ja Uefconnectista

Yhteistyössä

Kuopion psykiatrian keskus (KPK), 
Kuopion terveyskeskukset
Siilinjärven mielenvireyspalvelut
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) 
Coronaria
Järviseudun Työterveys
Kuopion Terapiakeskus
Lääkärikeskus Aava
Mehiläisen Työelämäpalvelut
Pihlajalinna Työterveys 
S-työterveys Kuopio
Savon Psykiatripalvelu
Terveystalon Työterveys

sekä
Turvalinkki ry

Itä-Suomen yliopiston logo

Tutkimuksen rahoitus: Jenny ja Antti Wihurin säätiö, aiemmin Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto ja KELA:n tutkimusrahasto.